Vi stöttar och inspirerar små- och medelstora företag och offentlig sektor till ökad digitalisering. Till oss ska man vända sig om man vill testa sina idéer, lära sig nytt, eller utveckla sina digitala lösningar.

DigIT Hub

DigIT Hub är en sydsvensk digital innovationshub

Vad vi gör


NYA TESTMILJÖER

Vi utvecklar och skapar nya testmiljöer inom IT-området.

NÅGRA EXEMPEL:

Inventor - Industriell Utvecklingsverkstad

OCSN – Open City Sensor Network, IoT i offentlig miljö

“Smart City Lab” – en del av “City as a platform” projektet.

FINANSIERINGSSTÖD

DigIT Hub har rutiner och erfarnhet när det gäller att involvera och stödja medlemmar och samverkanspartners med extern finansiering. Vi involverar SMF, offentlig sektor, akademi samt expertföretag i regionala, nationella och Europeiska initiativ.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING

DigIT Hub är en av initiativtagarna till “IT-kompetensrådet” som arbetar för det livslånga lärandet vad gäller såväl kompetensutveckling som -försörjning,  inom IT-området. Vi stödjer också LTH och MAU med att ta fram nya uppdragsutbildningar anpassade efter företagens behov samt driver diverse kompetensförsörjnings-projekt för små och medelstora företag i Skåne 

Manager Digital Innovation

- Hub architect and partners ecosystem 

alma.sandberg@mobileheights.org

ALMA SANDBERG

Jessica Pålsson


Manager, Let's Talk About It
- Project Communications
jessica.palsson@mobileheights.org

Manager Make it happen

- Networking, skills and training 
lisa@mediaevolution.se

LISA JEDLID

MARCUS ENGQVIST

Manager Smart Factory 

- Sustainable manufacturing and innovation 

marcus.engqvist@iucsyd.se

+46702745972

Kontakta oss

DigIT Hub är ett samarbete mellan

I samverkan med:

Medfinansierer :

Finasierad av: